• Genetisk diversitet og struktur: I en metapopulasjon av storsalamander (Triturus cristatus) i seks kunstig anlagte dammer 

   Linløkken, Arne N.; Langdal, Kjell; Frydenlund, Kirsten; Wilson, Robert (Skriftserien;13/2019, Research report, 2019)
   Det ble tatt vevsprøver fra 190 storsalamandere (Trituritus cristatus) fra seks kunstig anlagte dammer (0,21-4,4 da overflate) med en antatt metapopulasjon struktur, i Stange kommune i Hedmark. Det ble analysert på 10 ...
  • Genetiske forskjeller mellom villørret og settefisk i Vorma 

   Linløkken, Arne N.; Pettersen, Ruben A.; Stenseth, Else Berit; Johansen, Wenche; Frydenlund, Kirsten; Wilson, Robert C. (Skriftserien;3/2019, Research report, 2019)
   Det ble samlet inn vevsprøver fra settefisk i Hunderfossen settefiskanlegg og fra settefisk (fettfinneklippet) gjenfanget i Vorma og fra villfisk fanget i Vorma. Det ble analysert på åtte mikrosatellitter i prøver fra til ...