• Evaluering av Kompetanseteam 

      Blumenthal, Veronica; Lauritzen, Tonje (Skriftserien;07/2021, Report, 2021)
      Nordre Land er en av kommunene som er med i Pilot for programfinansiering. Pilot for programfinansiering er rettet mot kommunenes arbeid for å levere gode tjenester til utsatte barn og unge og deres familier. Et viktig mål ...