• Evaluering av Interreg-prosjektet “Två länder - én elv” 

   Bråtå, Hans OIav; Lerfald, Merethe (Skriftserien;7/2022, Research report, 2022)
   Hovedtemaet er å evaluere Interreg-prosjektet Två länder – Én elv (TLEE). Det sentrale hovedmålet er å øke bestanden av Vänerlaksen, bla. ved å reintrodusere den i hele vassdraget fra Femunden til Vänern. Hovedfokus er ...
  • Kommuner og næringsutvikling i Innlandet: Tre gode eksempler 

   Bråtå, Hans Olav (Skriftserien;1/2020, Research report, 2020)
   Østlandsforskning har på oppdrag fra Distriktssenteret gjennomført et oppdrag der intensjonen er å framskaffe «Gode eksempler fra Distrikts-Norge til inspirasjon og læring for andre – kommuner som utnytter sitt handlingsrom ...