• Evaluering av Interreg-prosjektet “Två länder - én elv” 

      Bråtå, Hans OIav; Lerfald, Merethe (Skriftserien;7/2022, Research report, 2022)
      Hovedtemaet er å evaluere Interreg-prosjektet Två länder – Én elv (TLEE). Det sentrale hovedmålet er å øke bestanden av Vänerlaksen, bla. ved å reintrodusere den i hele vassdraget fra Femunden til Vänern. Hovedfokus er ...