• Utbygging Nedre Otta kraftverk – økonomiske ringvirkninger 

      Lund, Per Olav (Skriftserien;23/2021, Research report, 2021)
      Nedre Otta kraftverk er eid av Eidefoss Vannkraft, Hafslund Eco Vannkraft, Sel kommune og Vågå kommune. Utbyggingen startet i 2016 og kraftverket har produsert elektrisk kraft fra mai 2020. Eidsiva Vannkraft – nå en del ...