• Kommuner og næringsutvikling i Innlandet: Tre gode eksempler 

      Bråtå, Hans Olav (Skriftserien;1/2020, Research report, 2020)
      Østlandsforskning har på oppdrag fra Distriktssenteret gjennomført et oppdrag der intensjonen er å framskaffe «Gode eksempler fra Distrikts-Norge til inspirasjon og læring for andre – kommuner som utnytter sitt handlingsrom ...