• Kurs for taksering av hønsefugl. Linjetaksering med hund – distance sampling 

      Kjønsberg, Marius; Pedersen, Simen; Vogler, Thomas; Johnsen, Kaja (Skriftserien;3/2022, Research report, 2022)
      Hønsefuglportalen er en webportal for registrering og håndtering av data fra taksering av hønsefugl i Norge. I forbindelse med Hønsefuglportalen har Høgskolen i Innlandet (INN), i samarbeid med Norsk Institutt for ...