• Profiling the Coaches of Norway: A national survey report of sports coaches & coaching 

   Chroni, Stiliani “Ani”; Medgard, Magnhild; Nilsen, Dag André; Sigurjónsson, Thorsteinn; Solbakken, Tor (Skriftserien;3/2018, Research report, 2018)
   In 2017, Inland Norway University of Applied Sciences surveyed a large number sports coaches across Norway. The survey sought to get to know the men and women who coach the children, youth, and adults of Norway. The data ...
  • Treneren i norsk idrett: En nasjonal kartlegging av trenere og trenerrollen 

   Chroni, Stiliani “Ani”; Medgard, Magnhild; Nilsen, Dag André; Sigurjónsson, Thorsteinn; Solbakken, Tor (Skriftserien;4/2018, Research report, 2018)
   I 2017 gjennomførte Høgskolen i Innlandet en undersøkelse blant et stort antall trenere i Norge. Undersøkelsen tok sikte på å få vite mer om trenerne i barne-, ungdoms- og voksenidretten. Opplysningene i denne rapporten, ...