• Evaluering av Drøftingsteam 

      Blumenthal, Veronica; Lauritzen, Tonje (Skriftserien;06/2021, Report, 2021)
      Vestre Toten er en av kommunene som er med i Pilot for programfinansiering som koordineres av Statsforvalteren (tidligere Fylkesmannen) i Innlandet. Pilot for programfinansiering er rettet mot kommunenes arbeid for å levere ...