• Barnehagemiljø og krenkelser: Evaluering av nettstøttet kompetanseutvikling 2018–2020 

   Haugseth, Jane; Stranger-Johannessen, Espen; Hartberg, Egil Weider (Skriftserien;15/2020, Research report, 2020)
   Dette er rapporten fra den interne evalueringen av nettkurset «Barnehagemiljø og krenkelser». Nettkurset ble utviklet av Høgskolen i Innlandet 2018 og 2019, på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Barnehagene i piloten, ...
  • Evaluering av Drøftingsteam 

   Blumenthal, Veronica; Lauritzen, Tonje (Skriftserien;06/2021, Report, 2021)
   Vestre Toten er en av kommunene som er med i Pilot for programfinansiering som koordineres av Statsforvalteren (tidligere Fylkesmannen) i Innlandet. Pilot for programfinansiering er rettet mot kommunenes arbeid for å levere ...
  • Evaluering av Kompetanseteam 

   Blumenthal, Veronica; Lauritzen, Tonje (Skriftserien;07/2021, Report, 2021)
   Nordre Land er en av kommunene som er med i Pilot for programfinansiering. Pilot for programfinansiering er rettet mot kommunenes arbeid for å levere gode tjenester til utsatte barn og unge og deres familier. Et viktig mål ...
  • Forsknings- og utviklingsarbeid i barnehage og skole - tilnærmingsmåter ved Senter for praksisrettet utdanningsforskning 

   Nordahl, Thomas; Gustavsen, Ann Margareth (Skriftserien;15/2022, Others, 2022)
   I forbindelse med markeringen av 10-årsjubileumet til Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SePU) har nåværende ansatte og noen tidligere ansatte skrevet artikler som synliggjør noen av de aktivitetene og prosjektene ...
  • Læringsmiljø og pedagogisk analyse «LP Vest-Lofoten». Prosjektperiode 2018 - 2022 

   Gustavsen, Ann Margareth; Johansen, Jane Irén (Skriftserien;22/2022, Research report, 2022)
   «LP Vest-Lofoten» har hatt sin prosjektperiode fra 2019 til 2022. Senter for praksisrettet utdanningsforskning har i denne perioden samarbeidet med de tre kommunene i Vest-Lofoten, Moskenes, Flakstad og Vestvågøy omkring ...