• Resultater fra publikumsundersøkelsen ved Litteraturdagene i Vinje 2021 

      Puijk, Roel (Skriftserien;06/2022, Research report, 2022)
      Notatet baserer seg på en publikumsundersøkelse ved Litteraturdagane i Vinje, august 2021. Første delen ser på publikums sammensetning i termer av kjønn, alder og geografisk hjemsted. Dessuten kartlegges hvilken tilknytning ...