• Kompetanseutvikling Sør-Troms: resultater etter første måletidspunkt, T1 

      Gustavsen, Ann Margareth; Gran, Lillian (Skriftserien;05/2021, Research report, 2021)
      Regionen Sør-Troms med kommunene Gratangen, Harstad, Ibestad, Kvæfjord og Tjeldsund, har valgt Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SePU), ved Høgskolen i Innlandet, som samarbeidspartner i den nasjonale modellen ...