• Faglig utviklingsarbeid som grunnlag for yrkesrelevante masteroppgaver 

      Paulsen, Mårten Kae (Skriftserien;6/2019, Research report, 2019)
      Mastergradene i Norge har vært kritisert for å ha for liten grad av yrkesrelevans. En måte å imøtekomme kritikken ville være å legge til rette for masteroppgaver på grunnlag av faglig utviklingsarbeid. Med bakgrunn i en ...