• Markedstenkning og skogsbasert reiseliv 

      Kleiven, Jo (Skriftserien;37/2019, Research report, 2019)
      Det viktige spørsmålet er ikke hvilken etterspørsel som finnes i dag for skogsbasert reiseliv og rekreasjon, men hva som vil være etterspørselen i framtiden. Kjennskap til sentrale markedsføringsbegreper kan kanskje være ...