• Biokull og effekt på avling: Veiledende feltforsøk 

      Cottis, Thomas; Solberg, Svein Ø. (Skriftserien;18/2020, Research report, 2020)
      Etter initiativ fra daglig leder Ove Lerdahl i selskapet Standard Bio utførte Høyskolen i Innlandet –Institutt for jordbruksfag, to orienterende forsøk sommeren 2020. Feltplanene for lavkost orienterende forsøk ble laget ...