• Ørreten i Flagstadelva. Status ved gjenoppstarting av kalking 2021 

      Linløkken, Arne N. (Skriftserien;1/2022, Research report, 2022)
      Fisk og vannkjemi i Flagstadelva har vært undersøkt siden 1993, ett år før en kalkdoserer ble satt i drift 500 m ovenfor Nybusjøen høyt oppe i nedbørfeltet. Øvre deler av vassdraget har vært forsuret lenge, og ørret (Salmo ...