• Rapport T1 til T2: Stange kommunes barnehager 

      Sunnevåg, Anne-Karin (Skriftserien;14/2019, Research report, 2019)
      Dette er den andre rapporten i Kultur for læring – i Stange kommunes 16 barnehager og er basert på to kartleggingsundersøkelser gjennomført i 2016 og 2018. Ca. 330 4.- og 5. åringer har gjennom en elektronisk spørreundersøkelse ...