• Folkehelse og levekår i Oppland: Resultater fra folkehelseundersøkelsen 2018 

      Alnes, Per Kristian; Kårstein, Asbjørn; Lundhaug, Kristine (Skriftserien;19/2019, Research report, 2019)
      Østlandsforskning har i 2018/19 gjennomført en stor folkehelse- og levekårsundersøkelse i Oppland. Sist det ble gjennomført en tilsvarende undersøkelse i fylket var i 2013/14. Bakgrunnen for undersøkelsen i 2018/19 er at ...