• Evaluering av Regionalt næringsprogram for landbruket i Trøndelag 

      Bråtå, Hans Olav; Lerfald, Merethe; Higdem, Ulla (Skriftserien;16/2019, Research report, 2019)
      Rapporten dokumenterer gjennomføringen av et toårig forsøk i Trøndelag, der ansvaret for regionalt næringsprogram for landbruket ble overført fra fylkesmannen til fylkeskommunen fra 1.1.2018. Evalueringen inkluderer studier ...