• Telma Kongsvinger - samfunnsnytte og kostnader 

      Lund, Per Olav; Kvamme, Stine (Skriftserien;08/2021, Report, 2021)
      Denne rapporten undersøker samfunnsøkonomiske virkninger av telemedisinprosjektet Telma i Kongsvinger kommune. Telma Kongsvinger er et pilotprosjekt der om lag 20 pasienter deltar. Virkningene som belyses i rapporten er ...