• Fritidsboliger som vekstimpuls i fjellområdet 

      Arnesen, Tor; Teigen, Håvard (Skriftserien;21/2019, Research report, 2019)
      Dette er, så langt vi kjenner til, et av få prosjekt som konsentrerer seg om tilbudssiden i fritidshusmarkedet. Prosjektet setter søkelys på fritidshus i fjellområdet. Prosjektet Fritidsboliger som vekstimpuls har følgende ...