• Genetiske forskjeller mellom villørret og settefisk i Vorma 

      Linløkken, Arne N.; Pettersen, Ruben A.; Stenseth, Else Berit; Johansen, Wenche; Frydenlund, Kirsten; Wilson, Robert C. (Skriftserien;3/2019, Research report, 2019)
      Det ble samlet inn vevsprøver fra settefisk i Hunderfossen settefiskanlegg og fra settefisk (fettfinneklippet) gjenfanget i Vorma og fra villfisk fanget i Vorma. Det ble analysert på åtte mikrosatellitter i prøver fra til ...