• Evaluering av Drøftingsteam 

   Blumenthal, Veronica; Lauritzen, Tonje (Skriftserien;06/2021, Report, 2021)
   Vestre Toten er en av kommunene som er med i Pilot for programfinansiering som koordineres av Statsforvalteren (tidligere Fylkesmannen) i Innlandet. Pilot for programfinansiering er rettet mot kommunenes arbeid for å levere ...
  • Evaluering av e-veiledningstjenesten som en lærende organisasjon i arbeidet med kvalitetsutvikling 

   Paulsen, Mårten Kae; Haug, Erik Hagaseth (Skriftserien;12/2021, Report, 2021)
   Ledelsen i Seksjon for karrieretjenester, i Kompetanse Norge ønsket å skaffe et kunnskapsgrunnlag for å kvalitetssikre og videreutvikle Karriereveiledning.no. På denne bakgrunnen var formålet med evalueringen å bidra med ...
  • Evaluering av Kompetanseteam 

   Blumenthal, Veronica; Lauritzen, Tonje (Skriftserien;07/2021, Report, 2021)
   Nordre Land er en av kommunene som er med i Pilot for programfinansiering. Pilot for programfinansiering er rettet mot kommunenes arbeid for å levere gode tjenester til utsatte barn og unge og deres familier. Et viktig mål ...
  • Kvalitetsutviklingssystem for karriereveiledere i karriereveiledning.no. Rapport fra utviklingsprosjekt 

   Haug, Erik Hagaseth (Skriftserien;11/2021, Report, 2021)
   Denne rapporten beskriver utviklingen av et system for kvalitetssikring og kvalitetsutvikling for karriereveiledere i den digitale karriereveiledningstjenesten Karriereveiledning.no. Utviklingen har vært organisert som et ...
  • Norsk versjon av «Yellow Red» : et testprogram på Android nettbrett for eksekutive funksjoner hos barn. 

   Kleiven, Jo; Sandholt, Linda; Andersen, Per Normann (Skriftserien;18, Report, 2022)
   Yellow Red‐testen tar sikte på å måle noen sider ved barns eksekutive funksjoner. Den er utformet som fire dataspill for bruk på Android‐nettbrett. Selv om spillene opprinnelig var laget for bruk på ett enkelt barn, kan ...
  • Resultater fra prosjekt FARGO 2021 

   Cottis, Thomas; Solberg, Svein Øivind; Nyvold, Magnus; Dörsch, Peter; Mousavi, Hesam (Skriftserien;20, Report, 2022)
   Høsten 2019 ble prosjektet Plasmabehandlet husdyrgjødsel – gjødselvirkning, miljøpåvirkning og klimagassutslipp (Fargo) innvilget finansiering fra Forskningsrådet. Prosjektet er i kategorien Innovasjonsprosjekt i næringslivet. ...
  • Telma Kongsvinger - samfunnsnytte og kostnader 

   Lund, Per Olav; Kvamme, Stine (Skriftserien;08/2021, Report, 2021)
   Denne rapporten undersøker samfunnsøkonomiske virkninger av telemedisinprosjektet Telma i Kongsvinger kommune. Telma Kongsvinger er et pilotprosjekt der om lag 20 pasienter deltar. Virkningene som belyses i rapporten er ...
  • The «Yellow-Red test» : A closer look at data from a longitudinal pilot project with Norwegian children 

   Kleiven, Jo; Andersen, Per Normann; Håkansson, Ulrika (Skriftserien;19, Report, 2022)
   The intention of this report has been to identify interesting questions for further work on the Yellow/Red test battery. Rather simple analyses have been carried out, partly due to the limited size of the sample (N=148). ...