• Evaluering av Drøftingsteam 

   Blumenthal, Veronica; Lauritzen, Tonje (Skriftserien;06/2021, Report, 2021)
   Vestre Toten er en av kommunene som er med i Pilot for programfinansiering som koordineres av Statsforvalteren (tidligere Fylkesmannen) i Innlandet. Pilot for programfinansiering er rettet mot kommunenes arbeid for å levere ...
  • Evaluering av Kompetanseteam 

   Blumenthal, Veronica; Lauritzen, Tonje (Skriftserien;07/2021, Report, 2021)
   Nordre Land er en av kommunene som er med i Pilot for programfinansiering. Pilot for programfinansiering er rettet mot kommunenes arbeid for å levere gode tjenester til utsatte barn og unge og deres familier. Et viktig mål ...
  • Kvalitetsutviklingssystem for karriereveiledere i karriereveiledning.no. Rapport fra utviklingsprosjekt 

   Haug, Erik Hagaseth (Skriftserien;11/2021, Report, 2021)
   Denne rapporten beskriver utviklingen av et system for kvalitetssikring og kvalitetsutvikling for karriereveiledere i den digitale karriereveiledningstjenesten Karriereveiledning.no. Utviklingen har vært organisert som et ...
  • Telma Kongsvinger - samfunnsnytte og kostnader 

   Lund, Per Olav; Kvamme, Stine (Skriftserien;08/2021, Report, 2021)
   Denne rapporten undersøker samfunnsøkonomiske virkninger av telemedisinprosjektet Telma i Kongsvinger kommune. Telma Kongsvinger er et pilotprosjekt der om lag 20 pasienter deltar. Virkningene som belyses i rapporten er ...