Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorNordby, Halvor
dc.date.accessioned2018-08-23T14:51:33Z
dc.date.available2018-08-23T14:51:33Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.isbn978-82-8380-050-0
dc.identifier.issn2535-5678
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2559144
dc.description.abstractArbeidsnotatet viser hvordan sentrale prinsipper fra moderne kommunikasjonsteori og CRMtenkning er relevante i operativ ledelse på skadesteder. CRM står for ’Crew resource management’ og er basert på en grunntanke om at god samhandling forutsetter at samarbeidende aktører kommuniserer effektivt og jobber mot felles definerte mål. Alles ressurser er avgjørende, og en sentral lederoppgave er å få det beste ut av hver enkelt medarbeider. Ledere har ansvar for at kunnskap om rollefordeling, ansvarsforhold og kompetansekrav blir kommunisert ut i virksomheten, slik at medarbeidere har praktisk og teoretisk beredskap til å møte utfordrende situasjoner. For å klargjøre hvordan dette kan gjøres i praksis bruker arbeidsnotatet eksempler fra ambulanseledelse, men analysene er relevante for alle operative ledere på skadesteder. Når det gjelder helsearbeid, er arbeidsmodeller fra strategisk ledelse spesielt relevante for Operativ Leder Helse (OLH), i og med at OLH ikke skal involvere seg i det direkte pasientarbeidet så lenge det ellers er nok ressurser på skadestedet1. Handlingsverktøyet OLH har i samhandling er kommunikasjon, og god lederkommunikasjon forutsetter ikke bare at OLH må forstå hva som er relevante lederoppgaver. OLH må også kunne tenke analytisk, oppnå en god situasjonsforståelse og legge til rette for dialog mellom andre aktører. Arbeidsnotatet understreker hva dette innebærer og klargjør forutsetninger for samhandling mot felles styringsmål i operativt lederarbeid. Ingen av kommunikasjonsprinsippene som presenteres i arbeidsnotatet bør oppfattes som bruksanvisninger for å sikre optimal samhandling. De kan imidlertid gjøre det enklere å holde et analytisk fokus på hva som er gode beslutninger under en akutt hendelse, som et skadested der avgjørelser må tas under press på tid og ressurser. Kommunikasjonsprinsippene kan dessuten brukes i debrifing for læring etter konkrete hendelser, og i forkant av vanskelige krisesituasjoner, for å skape en god beredskap i organisasjonen for å håndtere typiske utfordringer raskt og effektivt når de faktisk oppstår.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHøgskolen i Innlandetnb_NO
dc.relation.ispartofseriesSkriftserien;1/2018
dc.subjectCrew Resource Managementnb_NO
dc.subjectaksjonslæringnb_NO
dc.subjectteamnb_NO
dc.subjectambulansearbeidnb_NO
dc.titleOperativ ledelse, kommunikasjon og CRM prinsipper: Samhandling og individuell beredskap på skadestedernb_NO
dc.typeWorking papernb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel