Show simple item record

dc.contributor.authorPedersen Strandvik, Charlotte
dc.date.accessioned2018-08-27T12:03:51Z
dc.date.available2018-08-27T12:03:51Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2559431
dc.descriptionDybdebasert master, 120 studiepoeng.nb_NO
dc.description.abstractMed min master i offentlig ledelse og styring (MPA) ønsket jeg å se på lederutfordringer i offentlige kunnskapsorganisasjoner, og nærmere bestemt i offentlig videregående skole i Hedmark fylke. Skolen er en organisasjon preget av stor kompleksitet, hvilket setter krav og utfordringer til ledelsen. Formålet med oppgaven er å se på hva rektorene i offentlig videregående skole selv ser på som sine mest sentrale lederutfordringer. Jeg forsker på dette med følgende problemstilling; «Hva vurderer utvalgte rektorer i videregående skole i Hedmark som sine mest sentrale lederutfordringer?» For å svare på denne problemstillingen har jeg gjennomført dybdeintervjuer med 5 av 14 rektorer i videregående skole i Hedmark fylkeskommune. For å gi et bilde av organisasjonskonteksten rektorene befinner seg i, gir jeg en presentasjon av Hedmark fylkeskommune og dens demografiske og økonomiske situasjon. Teorigrunnlaget for studien er forankret i perspektiver på ledelse i det offentlige og ledelse i skolen, med særlig fokus på teorier om ledelse og lederroller. Mine funn viser at en økende byråkratisering i skolen utfordrer rektors rolle som pedagogisk leder og avgrenser rektors mulighet til å drive relasjonell ledelse. Krav til rektors rolle øker i takt med skolens kompleksitet og rektorene opplever det som et dilemma å forvalte egen arbeidstid. En sentral utfordring er mangel på tid.nb_NO
dc.description.abstractEngelsk sammendrag (abstract) With this Master of Public Administration (MPA), I wish to explore the challenges that public leaders face in a knowledge organization like the public high school. More specifically, the challenges of the principals in public high school in Hedmark County. The public high school is an organization characterized by great complexity. With this complexity, requirements and expectations are raised for public management. The purpose of this study is to identify what the principals themselves consider to be their core challenges as leaders of the public high school. I research this topic with the following thesis statement; “What do a selection of high school principals in Hedmark consider to be their core challenges as a leader?” The empirical data is obtained by in-depth interviews with five of the principals in the public high school in Hedmark County. I give a short presentation of the organizational context that is the county of Hedmark, with its demographic and economic situation. The theoretical framework of the thesis statement mainly consists of leadership theory in the public sector and school management, with an additional focus on leadership roles. My findings show that increasing bureaucracy in schools challenges the role of the principal as an educational leader and limits his opportunity to conduct relational leadership. As the complexity of the public high school increases, so do the requirements of the principal. They experience managing their own time to be a dilemma. A core challenge is lack of time.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectkvalitativ metodenb_NO
dc.subjectrelasjonell ledelsenb_NO
dc.subjectledelsenb_NO
dc.subjectbyråkratinb_NO
dc.subjectoffentlig ledelsenb_NO
dc.subjectQualitative Researchnb_NO
dc.subjectBureaucracynb_NO
dc.subjectPublic Managementnb_NO
dc.subjectManagementnb_NO
dc.titleRektors lederutfordringernb_NO
dc.title.alternativeThe challenges of the high school principalnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240::Offentlig og privat administrasjon: 242nb_NO
dc.source.pagenumber90nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record