Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorRisåsen, Kine
dc.date.accessioned2018-09-05T11:04:13Z
dc.date.available2018-09-05T11:04:13Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2560923
dc.descriptionErfaringsbasert master, 90 studiepoeng.nb_NO
dc.description.abstractI denne masteravhandlingen vil jeg forsøke å finne svar på hvilke forhold som svekker varslingens kår i offentlig sektor. Det mener jeg er avgjørende for å finne tiltak man kan gjøre for å forbedre varslervernet. Jeg har gjort meg noen tanker i forarbeidet, og mener at teori om kognitiv dissonans, lydighet til autoriteter og konformitet kan forklare hvorfor varslervernet vi har i dag ikke fungerer på en slik måte at man kan varsle i tråd med lovbestemmelsene. Jeg mener en kvalitativ studie blant tidligere varslere kan avdekke et mønster som kan forklare hvorfor varslerkulturen svekkes. Jeg ønsker å belyse utfordringene fra teori som er velkjent. Leon Festingers teori om kognitiv dissonans, Stanley Milgrams teori om lydighet til autoriteter, og Philip Zimbardos teori om konformitet kan forklare hvilke mekanismer som oppstår i kulissene blant aktørene. Jeg ønsker å bedre varslervernet gjennom min forklaring på hva det er som svikter i systemet omkring varsling i offentlig sektor. Slik håper jeg at man kan få forståelse på feltet slik at man kan vurdere tiltak for å bedre varslerkulturen. Dette med mål om at de offentlige velferdstjenestene skal bære preg av god kvalitet, og prinsipper som likhet og rettferdighet skal overholdes i de offentlige tjenestene.nb_NO
dc.description.abstractAbstract (engelsk sammendrag) In this master thesis I seek to find the answers to which circumstances that weaken the condition of whistleblowing in public administration. I believe this is decisive in order to take measures for an improvement in the protection of whistleblowing. I have reflected upon this in the preliminary work, and I mean that theories concerning cognitive dissonance, blind obedience to authority and conformity might explain why the protection of whistleblowing we have today does not act in a way that one can whistle in accordance with the legal provision. I believe a qualitative study among previous whistleblowers might reveal a pattern that hiding behind the four walls of the administration/management. I want to enlighten the challenge from acknowledged and well-known theories: S. Milgrams theory about blind obedience to authority, L. Festingers theory about cognitive dissonance and P. Zimbardos theory about conformity can explain what kind of mechanisms that arise in public administration when these are present. I want to improve the protection of the whistleblowers through my explanation of what factors might cause flaws in the system around whistleblowing in public administration. By doing this, I hope it is possible to improve the routines concerning whistleblowing in such a way that these routines might function. Furthermore, having goals that the public welfare service will bear evidence of good quality, and principles like equality and justice will be observed in the public services.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectvarslingnb_NO
dc.subjectkvalitativ metodenb_NO
dc.subjectQualitative Researchnb_NO
dc.subjectWhistleblowingnb_NO
dc.subjectoffentlig sektornb_NO
dc.subjectPublic Sectornb_NO
dc.titleVarslingens kår i offentlig sektornb_NO
dc.title.alternativeThe conditions of whistleblowing in public administrationnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240::Offentlig og privat administrasjon: 242nb_NO
dc.source.pagenumber61nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel