Show simple item record

dc.contributor.authorKvaal, Camilla
dc.date.accessioned2018-09-11T10:03:34Z
dc.date.available2018-09-11T10:03:34Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.isbn978-82-8380-054-8
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2561961
dc.description.abstractDenne doktorgradsavhandlingen utforsker musikk som interkulturelt verktøy, basert på en etnografisk studie av samhandlingsprosesser i ensemblet Fargespill (Bergen). Fargespill samler barn og unge fra hele verden og gir dem profesjonell assistanse til å lage forestillinger med utgangspunkt i musikk og dans som aktørene bringer til gruppa. Fargespill lykkes stadig med å berøre og begeistre publikum, og de utpekes som forbilde for vellykket integrering i en rekke politiske, pedagogiske og kunst- og kulturorienterte kretser. Med utgangspunkt i observasjoner av øvelser og konsertsituasjoner, intervjuer med aktører og ledere i ensemblet samt dokumentanalyser, diskuteres muligheter og begrensninger som kan dukke opp når musikk betraktes som kulturell møteplass. Analysene iverksetter Gilbert Simondons filosofiske perspektiver, i hovedsak begrepene teknisitet, affektivitet-emotivitet og transindividualitet. Musikken som kommer til i Fargespill studeres som psykososiale og mikrodiskursive hendelser der musikalske forhandlinger er orientert mot å få både personlige og kollektive prosjekter til å stemme over ens i musikken. En studie av Fargespills suksesser blir dermed en studie av funksjonelle og emosjonelle fellesskapsmekanismer. Studien utforsker hvordan musikken og dansen fungerer for de involverte i Fargespill, og videre i hvilken grad musikkengasjementet som muliggjøres i denne forbindelsen, kan sies å styrke eller svekke handlekraften deres. Dette er et sammensatt spørsmål som innebærer et spekter fra spontan velvære til potensielle og reelle muligheter for forhandlinger om musikken til det å lære seg å sette pris på musikk på nye måter. En sentral problematikk er de musikalske trefningene som foregår i spennet mellom publikumstekke og aktørenes mangfoldige musikkpreferanser. Fargespill ønsker å presentere publikum for et mangfold, men dette må samtidig presenteres på måter som beveger. I realiteten står deler av det egentlige mangfoldet i fare for å måtte ofres på anerkjennelsens alter. Med utgangspunkt i analyser av musikkhendelser i Fargespill løftes diskusjonen inn i betraktninger rundt pedagogiske og demokratiske muligheter som ligger i å bruke musikk som interkulturelt verktøy, dersom dette betraktes i lys av Simondons kulturbegrep og verktøybegrep. Tilvirkningen av musikk blir åstedet for kulturell forankring og forandring, knyttet til individer som på samme tid trekkes mot å bli seg selv og mer enn seg selv. Avhandlingen utfordrer tenkning om (fler)kultur, representasjon og identitet og perspektiver som betrakter musikk som universell og umiddelbar kommunikasjon.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHøgskolen i Innlandetnb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.titleKryssende musikkopplevelser. En undersøkelse av samspill i en interkulturell musikkpraksisnb_NO
dc.typeDoctoral thesisnb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Humaniora: 000::Musikkvitenskap: 110nb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal