• Empowerment i børnehøjde? 

      Andersen, Christina Strandholdt (Ph.d.-avhandling i Barn og unges deltakelse og kompetanseutvikling;23, Doctoral thesis, 2023)
      Børn med funktionshæmning oplever generelt, at de har en begrænset deltagelse og indflydelse i hverdagslivet samt i mindre grad end børn uden funktionshæmning. Faktorer, som kan indvirke på dette, kan være overbeskyttelse ...