• Rus og avhengighet som kroppslig eksistens : Fenomenologiske undersøkelser 

      Johansen, Henrik Ravneng (PhD Dissertations in Child and Youth Participation and Competence Development (BUK);27, Doctoral thesis, 2021)
      I avhandlingen utforskes to problemstillinger: Hvordan erfares det å leve som rusavhengig? Hvordan kan rusavhengighet forstås som kroppslig erfaring? Avhandlingen posisjonerer seg i relasjon til den biopsykososiale ...