• Digital dannelse: en kvalitativ studie av digitalisering og identitetsarbeid i skolen 

      Gran, Lillian (Ph.d.-avhandling i barn og unges deltakelse og kompetanseutvikling;16, Doctoral thesis, 2020)
      Avhandlingens overordnede hensikt er å bidra til en større forståelse av hvordan barn og unges identitetsutvikling endres av digitaliseringen i skolen. Studiens fokus er derfor på lærernes dannelsesmandat og vektlegger ...