• Sårbare barnefamiliers erfaringer fra møter med norsk barnevern: en narrativ studie 

      Westby, Lena Catherine Lossius (Ph.d.-avhandling i barn og unges deltakelse og kompetanseutvikling;21, Doctoral thesis, 2021)
      Denne avhandlingen har sitt utgangspunkt i det større barnevernprosjektet Det Nye Barnevernet (DNBV) som ble gjennomført i perioden 2007 til 2011. Ett av hovedfunnene fra DNBV er at de mest utsatte og sårbare familiene i ...