• Unge voksne med Downs syndrom i overgang til voksenliv 

      Jevne, Kjersti Wessel (Ph.d.-avhandling i barn og unges deltakelse og kompetanseutvikling;31, Doctoral thesis, 2023)
      Formålet med denne studien er å få kunnskap om hvordan unge voksne med Downs syndrom og deres foreldre erfarer overgangen til voksenlivet for de unge voksne. Avhandlingen har rekruttert deltakere/informanter fra en ...