Show simple item record

dc.contributor.authorLøken, Gro
dc.date.accessioned2018-10-11T15:29:43Z
dc.date.available2018-10-11T15:29:43Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2567729
dc.description.abstractFormålet med denne avhandlingen er å undersøke hvilken sammenheng det er mellom faktorer innad i skolen og kjønnsforskjeller i spesialundervisning og ordinær opplæring for utsatte grupper. Utsatte grupper er definert til å inkludere både elever med spesialundervisning og lavt presterende elever, med eller uten vedtak om spesialundervisning. Studien er en del av et større forskningsprosjekt om spesialundervisningens innhold og funksjon, «The function of special education» (SPEED), og er et bidrag til det spesialpedagogiske forskningsfeltet. Temaet er stort og jeg har valgt å avgrense det gjennom tre viktige perspektiver i feltet. Det første perspektivet handler om lavt presterende elever og sannsynligheten for å få spesialundervisning. Det andre perspektivet diskuterer lavt presterende elevers trivsel og ser på sammenhengen mellom trivsel og faktorer innad i skolen. Det siste perspektivet er relatert til det som skjer i klasserommet for elever med vedtak om spesialundervisning, både i ordinær opplæring og i spesialundervisning. Alle analysene er delt mellom kjønn og mellom spesialundervisning og ordinær opplæring, der det er aktuelt. De tre perspektivene belyses i hver sin artikkel. Studien i sin helhet har et tverrsnittdesign med kvantitative data som grunnlag. Det er benyttet en spørreundersøkelse med elever og deres kontaktlærere som respondenter, samt observasjonsdata av elever med vedtak om spesialundervisning. Studien er eksplorerende i den forstand at den bidrar med ny kunnskap i et felt det er forsket lite på. Hovedfunnene i avhandlingen er at noen faktorer innad i skolen gir lavt presterende jenter større sannsynlighet for å få spesialundervisning, blant annet relasjon til kontaktlærer og dårlig faglig trivsel. Kjønnsforskjellene knyttet til faktorer innad i skolen er større for lavt presterende elever enn de er for dem som presterer høyere. I tillegg vurderer lærerne kjønnsforskjellene til å være større enn det elevene selv gjør. Observasjoner i klasserommet av elever med spesialundervisning fant derimot ingen betydelige kjønnsforskjeller i de områdene som ble observert, mens forskjellene mellom spesialundervisning og ordinær opplæring var store på enkelte områder for begge kjønn.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHøgskolen i Innlandetnb_NO
dc.relation.haspartLøken, G, Lekhal, R., Haug, P. (2017): Lavt presterende elever og kjønnsforskjeller – hvem får og hvem får ikke spesialundervisning? Publisert i: Spesialundervisning. Innhald og funksjon. Oslo: Samlaget.nb_NO
dc.relation.haspartLøken, G. (2018): Kjønnsforskjeller i lavt presterende elevers skoletrivsel. (I prosess: FOU i praksis)nb_NO
dc.relation.haspartLøken, G, Lekhal, R., Haug, P. (2017): Observasjon av kjønnsforskjeller og forskjeller mellom spesialundervisning og ordinær opplæring i det tilrettelagte klasserommet. Publisert i: Norsk og internasjonal lærerutdanningsforskning. Hvor er vi? Hvor vil vi gå? Hva skal vi gjøre nå? Bergen: Fagbokforlaget.nb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.titleUtsatte grupper og kjønnsforskjeller i spesialundervisning og ordinær opplæringnb_NO
dc.typeDoctoral thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280nb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal