• ASK og sosiale relasjoner i barnehagen 

      Olsen, Berit Marie (Master thesis, 2021)
      Valg av tema og problemstilling er valgt på bakgrunn av alle de barna jeg har møtt i ulike barnehager med behov for alternativ og supplerende kommunikasjon, videre omtalt som ASK, der voksnes tilrettelegging er avgjørende ...