• Selvoppfatning, mestring og motivasjon i skolen 

      Olsen, Thea Kristine (Master thesis, 2021)
      Som elev i skolen plasseres en i et utdanningssystem. Her blir elevenes prestasjon, atferd og evner utsatt for vurdering, lett synlig for andre. For de elever som mestrer skolens mangfoldige krav, styrkes muligheten for å ...