Show simple item record

dc.contributor.authorStengrundet, Elin
dc.date.accessioned2018-10-24T11:29:05Z
dc.date.available2018-10-24T11:29:05Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.isbn978-82-8380-011-1
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2569322
dc.description.abstractPå 1880-tallet ble Henrik Wergeland (1808-1845) gjort til venstresidens dikter og inspirator. Det ble skapt et bilde av en opprørsk og fremtidsrettet personlighet og en like opprørsk og fremtidsrettet diktning. I denne avhandlingen undersøker jeg dette opprøret slik det avtegner seg i noen av Wergelands dikt. Utgangspunktet for studien er følgende spørsmål: Hvor opprørsk var egentlig Henrik Wergeland i sin diktning? Årsaken til at jeg trekker frem dette spørsmålet, som tross alt er et velkjent spørsmål i Wergeland-forskningen, er fordi jeg mener den tidligere forskningen hatt en normativ forhåndsinnstilling til spørsmålet. Selv mener jeg det er mulig å gå mer empirisk til verks. I tillegg spør jeg også om hvordan opprøret arter seg. Dette gjør jeg fordi påstander om aspekter knyttet til autoritetstematikken i Wergelands forfatterskap, er fundert på forenklede forståelser av noen utvalgte dikt. I denne avhandlingen ønsker jeg å vise frem tematikkens variasjoner og kompleksitet. Diktene jeg undersøker, er «Cæsaris» (1833), «Paa Havet i Storm» (1834), «Kongens Ankomst» (1838) og «Hilsen til Konning Oskar (fra Sygelejet)» (1845). I tillegg kommenterer jeg også «Nicolais» (1831) som er en tidligere versjon av «Cæsaris». Bakgrunnen for at disse diktene er trukket frem, er først og fremst at alle er autoritetstematiserende dikt. Lesningene mine viser at Wergeland alltid er opprørsk i sin autoritetstematiserende diktning, og de viser at opprørets karakter, status, beveggrunner og sluttpunkt endrer seg fra dikt til dikt. I tillegg argumenterer jeg også for at den friheten som blir etterstrebet i diktene jeg undersøker, og som grunnleggende sett danner bakgrunn for opprørene, aldri samsvarer med frihet fra autoritet. Autoritet er tvert imot alltid ønsket, for autoritet er forutsetningen for frihet. I den tidligere forskningen har man vist at en slik tenkning er knyttet til Gudsautoriteten. Mine lesninger viser at det gjelder langt mer generelt: Det gjelder religiøst, men det gjelder også politisk, kulturelt og psykologisk.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.titleOpprørets variasjoner: Autoritetstematikk i fire dikt av Henrik Wergelandnb_NO
dc.typeDoctoral thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Humaniora: 000::Litteraturvitenskapelige fag: 040nb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal