• Begrepsforståelse i begynneropplæringen i naturfag 

      Fredlund, Inger Marie (Master thesis, 2018)
      Norsk: Mange elever sliter i naturfag og blir hengende etter. Dette gjelder særlig minoritetselever som har utfordringer med det språklige. Økt fokus på elevers prestasjoner har ført til at språklig opplæring vektlegges ...