• Dialogen mellom lærer og elev i utforskende naturfag 

      Hanssen, Trine (Master thesis, 2018)
      Norsk: Denne masteroppgaven er et kvalitativt studie som handler om hvordan man kan skape lærbare situasjoner gjennom dialoger i utforskende naturfagundervisning. I tillegg studerer jeg hvilke faser av utforskningen læreren ...