• Den bærende ideen om evolusjon i dagens skole 

      Johnsen, Victoria Stensrud (Master thesis, 2022)
      Utgangspunktet for denne studien er den bærende ideen om evolusjon i digitale læreverk på grunnskolen. Studiet omhandler det digitale læreverket skolenMin fra Cappelen Damm med fokus på undervisningsfaget naturfag. Det ...