Show simple item record

dc.contributor.authorKlevhus, Anders
dc.contributor.authorNordhagen, Ingrid Agnethe
dc.date.accessioned2019-01-15T12:44:03Z
dc.date.available2019-01-15T12:44:03Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2580712
dc.descriptionBacheloroppgave i beredskap og krisehåndteringnb_NO
dc.description.abstractBacheloroppgaven ser nærmere på beredskapen i utdanningssektoren, med fokus på barne- og ungdomsskoler. Vi valgte dette fordi vi gjennom tre år har hatt fag relatert til ledelse og organisasjon med innslag av fag relatert til beredskap og krisehåndtering. Landets barne- og ungdomsskoler er i høyeste grad en organisasjon, samtidig som sektoren i sin helhet kategoriseres som en kritisk samfunnsfunksjon av regjeringen. Dette er en sektor vi føler nærhet til siden vi har vært en del av den i mange, mange år. Som studenter, men også gjennom jobberfaring med fast ansettelse. Dataene som presenteres i oppgaven er samlet gjennom kvalitativ metode, intervjuer med utvalgte informanter. Intervjuene ble gjennomført semistrukturert for å ha mulighet til å forfølge interessante elementer i samtale med informantene. Informantene var svært imøtekommende under intervjuene og fortalte villig om sine erfaringer med beredskapsarbeidet på egen arbeidsplass, og i sektoren som helhet. Vi fant tegn på både vilje og iver etter å arbeide med beredskap hos mange i sektoren. Vi fant også et institusjonelt rammeverk som tilsynelatende gjør det krevende å gjennomføre arbeidet for ansatte med ansvar for beredskap. Flere utsagn skildrer hva vi må kunne kalle et rop om hjelp, et ønske om bistand i eget beredskapsarbeid. Samtidig fant vi også en kultur hvor åpenhet, vilje og evne til problemløsing og vilje til å lære, sto sterkt.nb_NO
dc.description.abstractEngelsk sammendrag (abstract) This Bachelor's thesis looks at preparedness in the education sector, focusing on the primary school level. The area of focus was chosen given its relevance to the management and organization issues within emergency, preparedness and crisis management covered within the course. The country's educational system is an organization. The sector as a whole is categorized as a critical social function by our government. This is a sector we feel close to, given that we been a part of the sector not only as students, but also later through work experience as employees. A qualitative methodology was utilized to gather data, primarily through interviews with selected informants. Interviews were semi-structured in order to be able to pursue interesting threads in conversation with the participants. The subjects were open and forthcoming during the interviews, sharing their experiences with emergency and preparedness work in their own workplaces and in the sector as a whole. There is a desire and eagerness to work with preparedness from many in the sector. However, the current institutional framework makes it difficult for staff responsible for emergency and preparedness to carry out their tasks. Several statements given depict what we may interpret to be a call for help. There is clearly a wish for assistance in their preparedness work, evident from their environment where the drive and ability for problem solving, willingness to learn, and openness are strongnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectberedskapnb_NO
dc.subjectkvalitativ metodenb_NO
dc.subjectsemi-strukturert intervjuernb_NO
dc.subjectSemi-structured Interviewnb_NO
dc.subjectQualitative Methodnb_NO
dc.subjectEmergency Preparednessnb_NO
dc.subjectPreparednessnb_NO
dc.titleBeredskapsarbeid i utdanningssektoren - Et kvalitativt blikk på grunnskolennb_NO
dc.title.alternativeEmergency Preparedness in the Education Sector - A Qualitative Glance at the Primary Schoolnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240nb_NO
dc.source.pagenumber61nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record