Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBrenden, Heidi
dc.contributor.authorDahlsrud, Christin
dc.contributor.authorKjendlie, Kathrine
dc.date.accessioned2019-01-15T14:27:42Z
dc.date.available2019-01-15T14:27:42Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2580736
dc.descriptionBachelor i eiendomsmegling- fordypningsoppgavenb_NO
dc.description.abstractI denne oppgaven har vi ønsket å se på markedets holdning til kjøp av bolig uten bruk av mellommann. I tillegg har vi sett på hvilken risiko kjøper blir eksponert for ved slik omsetning av eiendom, sammenlignet med salg via megler eller advokat. Det er skrevet og foretatt mange undersøkelser om direkte salg fra selgers ståsted, men mye mindre kjøpers utgangspunkt. Vi valgte å bruke en kvantitativ undersøkelse som forskningsmetode. Dette fordi vi ikke kunne finne tilsvarende undersøkelse fra tidligere om dette temaet, noe som gjorde undersøkelsen utfordrende og spennende. Undersøkelsen viser at tilliten til meglerbransjen er høy. Det er gjennomgående stor forskjell i den tryggheten markedet gir uttrykk for til kjøpsprosessen via megler sammenlignet med ved direkte kjøp. Dette gjelder i forhold til budrunder, salgsprospekt, prisantydning, visning og oppgjør. I tillegg kommer det fram at forbrukerne har krav og forventninger til hva som må være tilstede ved et boligkjøp. Her er det så å si et absolutt krav om at tilstandsrapport må foreligge, og de aller fleste ønsker å ha en boligkjøperforsikring. Det var stor forskjell på omfang og oversiktlighet på salgsprospektene fra hhv megler, selge selv tjenesten Propr og de fra private selgere. Proprs prospekter var i gjennomsnitt dobbelt så store i sidetall sammenlignet med de fra meglerne. Sett i sammenheng med den ofte begrensede tiden kjøper bruker ved boligkjøp, er dette en av de største utfordringer kjøper har ved kjøp direkte fra selger. Den kontroll, siling og presentasjon av informasjon som megler gjør, er et vesentlig bidrag til å trygge omsetning av bolig. Når dette ansvaret blir overlatt til forbruker, øker risikoen for kjøper.nb_NO
dc.description.abstractEngelsk sammendrag (abstract) In this bachelor thesis we will take a closer look at the marked’s attitude towards purchase of real estate without the use of a real estate broker. In addition, we have examined what risks the buyers will be exposed to in such sales of property, compared with sales through broker or lawyer. It has been written a lot of research on private sales from the seller's point of view, but much less from the buyer's perspective. We chose to use a quantitative survey as a research method. We could not find a similar survey, which made our thesis challenging and exciting. The survey shows that the consumers have trust in the real estate industry. There is a big difference in the levels of trust the consumers express for purchase through real estate brokers compared with private sales. This applies to bidding rounds, sales prospect, price estimate, open house and settlement. In addition, it appears that consumers have requirements and expectations of what must be present at a private purchase. There is an absolute requirement for a technical status report to be available, and most people want a buyers insurance. There was a big difference in the scope and structure of the sales prospects from brokers, Propr and those from private sellers. Proprs prospects were twice as large as those from the brokers. With this in mind, the large unstructured prospects and the limited time, makes one of the biggest challenges the buyer faces when buying real estate without an real estate agent. The control, selection and presentation of information that the broker makes is a significant contribution to the risk free real estate purchase. When this responsibility is left to the consumer alone, the risk increases.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectkvantitativ metodenb_NO
dc.subjecteiendomnb_NO
dc.subjectomsetningnb_NO
dc.subjectkjøp av bolignb_NO
dc.subjectQuantitative Methodnb_NO
dc.subjectTurnovernb_NO
dc.subjectReal Estatenb_NO
dc.subjectAcquisitionnb_NO
dc.titleHva er markedets holdning til kjøp av bolig, uten bruk av eiendomsmegler?nb_NO
dc.title.alternativeWhat is the market's attitude towards purchase of real estate without the use of a real estate broker?nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240nb_NO
dc.source.pagenumber49nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel