Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSkavern, Hege
dc.date.accessioned2019-01-28T07:42:42Z
dc.date.available2019-01-28T07:42:42Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2582487
dc.description.abstractIntroduksjon Videreutdanningen i anestesi, -operasjon og intensivsykepleie består av voksne studenter som har minst to års praksis som sykepleier før studiestart. Som faglærer/forsker ønsket jeg å gjøre utdanningen mer fleksibel med fokus på mindre tid til tradisjonell undervisning og mer tid til dialog og diskusjon når studentene var på høyskolen. Tidligere år har det vært mye tradisjonell forelesning i emnet, med lite studiedager og liten egentid til fordypning. Omvendt undervisning forutsetter en endring fra lærer-sentrert til student-sentrert undervisning (Bishop & Verleger, 2013). Studentene forbereder seg til undervisning ved hjelp av digitale verktøy. Foreleser lager videoer og interaktive forelesninger. Det er ikke videoforelesningen i seg selv som utgjør den store forskjellen, men hvordan den blir integrert i undervisningen, en helhetlig tilnærming. Hensikten med dette pedagogiske utviklingsarbeidet er å undersøke om omvendt undervisning er en egnet metode for læring i patofysiologi og mikrobiologi. Jeg ønsket å undersøke hvordan omvendt undervisning ble erfart av studentene og av meg som faglærer. Metode I dette utviklingsarbeidet ble det benyttet en summativ evaluering med måloppnåelsesanalyse. Rekruttering av deltakere til studien: Informantene var studenter ved anestesi,- operasjon og intensivutdanningen. Ved HIHM utgjorde denne gruppen 30 studenter. Datainnsamling: Evalueringen ble utført ved hjelp av en nettbasert anonymisert spørreundersøkelse, på fronter-rommet. Det ble også benyttet høyskolens skjema for underveisevaluering, tilbakemeldinger fra studenter mens emnet pågikk og erfaringer fra lærer. Resultater Studentene og faglærer kom frem til at omvendt undervisning gav: Tilgjengelighet og fleksibilitet, God undervisningsmetode i forhold til egen læring, Sårbart og frustrerende med digitale hjelpemidler, Metode som fremmer eget ansvar for læring. Lærer erfarte ingen merkbar endring i prestasjoner som gav utslag på karakterer ved eksamen. Konklusjon: Omvendt undervisning til voksne studenter ved videreutdanningene i anestesi,-operasjon og intensivsykepleie er godt egnet for læring i patofysiologi og mikrobiologi.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHøgskolen i Hedmarknb_NO
dc.title«Flipped classroom» - et tilbud i patofysiologi og mikrobiologi til videreutdannings-studenter i anestesi,- operasjon, og intensivsykepleie: Arbeidsnotatnb_NO
dc.typeWorking papernb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel