Show simple item record

dc.contributor.authorSkjeseth, Eli
dc.date.accessioned2019-01-31T09:57:40Z
dc.date.available2019-01-31T09:57:40Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.isbn978-82-8380-091-3
dc.identifier.issn2535-5678
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2583291
dc.description.abstractI dette forskningsnotatet belyses noen prosesser og resultater av tverrsektorielt samarbeid mellom NAV og videregående skoler. Aktører ved to pilotprosjekter på store videregående skoler forteller hvilke erfaringer ledere og veiledere har gjort i sitt faktiske samarbeid for å bistå unge som har utfordringer med å gjennomføre skolen. Aktørenes praksiserfaringer analyseres med vekt på hvordan arbeidet i prosjektet er ledet. Ledelse beskrives på tre nivåer; 1) ledernes atferd/handlinger, 2) ledernes intensjonsarbeid og 3) lederens håndtering av rammer, herunder både gitte og egensatte rammer for virksomheten. Av særlig interesse er hvordan aktørene utnytter sitt handlingsrom og skaper vilkår for forandring og læring, både for de unge som skal nyte godt av samarbeidet, og for de profesjonelle hjelperne og deres organisasjoner. Analysen viser til teorien om institusjonell logikk og ser på de samstyringsutfordringer som eksisterer når aktører fra sektorer med ulik institusjonell logikk samarbeider om felles problemløsning, i dette tilfellet knyttet til inkludering av utsatt ungdom. Teori om tverrfaglighet fra kritisk realisme legges til grunn for å forstå samspillet mellom aktørene. Det empiriske materialet er innhentet gjennom fokusgruppeintervjuer der ledere og veiledere ved de to pilotskolene deltok. Utvalget av informanter er valgt for å belyse og analysere positive erfaringer. Det teoretiske bakteppet er tidligere delvis presentert gjennom en seminarrekke for deltakerne i det nasjonale prosjektet på nettverkskonferanser i perioden 2015-2017. Forskningsnotatet er en del av kunnskapsoppsummeringen i forsøket «NAV-veileder i videregående skole»; et felles prosjekt mellom Utdanningsdirektoratet og Arbeids- og velferdsdirektoratet 2013–2018. Overordnet målsetting for forsøket er å forebygge frafall i videregående skole og inkludere ungdom i arbeidslivet.nb_NO
dc.description.abstractEnglish: This research paper highlights some of the processes and outcomes from cross sectional cooperation between the Norwegian labor- and welfare authorities and upper secondary schools. Managers and counsellors in piloting projects at two upper secondary schools reflect on their experiences as collaborative participants in pilot projects aimed at helping young people with their challenges related to completing school. The actors experiences are analyzed with respect to how the projects are managed. Leadership is described at three levels; 1) actions and behavior, 2) managing intentions and 3) managing the interplay between given structural frames and local context. Of special interest is how the actors maneuver to create opportunities for learning and development/change, both for the students benefiting from the collaboration and for the professionals and their organizations. In the analysis, the perspective of institutional logics is applied to understand the challenges arising when different institutions engage in co-governance to solve a complex (“wicked”) problem, in this case inclusion of youth at risk. Critical realist interdisciplinary theory is applied to understand the interaction between the actors. Empirical data collected in focus group interviews with leaders and counsellors at the two schools form the basis for the analysis. The informants were purposely sampled to highlight and analyze positive experiences. The theoretical backdrop was partly presented at national seminars in 2015-2017. This research paper is part of the knowledge base for the pilot «NAV-veileder i videregående skole», a joint project between Utdanningsdirektoratet and Arbeids- og velferdsdirektoratet 2013-2018. The aim of the overall project is to prevent early school leaving and to include young people in the workforce.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHøgskolen i Innlandetnb_NO
dc.relation.ispartofseriesSkriftserien;7/2019
dc.titleTverrsektoriell ledelse i forsøk med NAV-veiledere i videregående skole 2013-2018nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.source.pagenumber43nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record