Show simple item record

dc.contributor.authorMoen, Kjersti Mordal
dc.contributor.authorRugseth, Gro
dc.date.accessioned2019-03-08T09:16:22Z
dc.date.available2019-03-08T09:16:22Z
dc.date.created2018-05-23T15:40:03Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationJournal for Research in Arts and Sports Education. 2018, 154-168.
dc.identifier.issn2535-2857
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2589297
dc.descriptionThis is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material for any purpose, even commercially, provided the original work is properly cited and states its license.
dc.description.abstractSkolen blir pekt på som en arena som skal hjelpe barn og unge å håndtere problematikker knyttet til helse og kropp. I kroppsøving skal elevene lære både om kropp og med kroppen. Følelser, erfaringer og meninger knyttet til kroppen og det kroppslige synes å være essensielt i faget. Et sentralt spørsmål blir da hva fremtidens kroppsøvingslærere lærer i sin utdanning for å få kompetanse til å undervise mot slike mål. I denne artikkelen trekker vi frem to teoretiske perspektiver på kropp: kroppen som objekt og kroppen som subjekt. Gjennom en teoridrevet tekstanalyse viser vi hvordan disse perspektivene kommer til syne i styringsdokumenter i skolefaget kroppsøving og i faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag. Analysen viser at både skolefaget kroppsøving og faglærerutdanningen åpner opp for en bred forståelse av kropp, særlig i formål og innledende tekst. I målformuleringene er det imidlertid mindre tydelig at kropp kan forstås ut i fra ulike teoretiske perspektiver. På bakgrunn av dette diskuterer vi hvordan ulike perspektiver på kropp kan etablere et handlingsrom for fagutvikling innen et inkluderende kroppsøvingsfag som makter å konstruktivt møte og bidra til læring og utvikling hos ulike elever.
dc.description.abstractPerspektiver på kropp i kroppsøvingsfaget i skolen og i faglærerutdanningen i kroppsøving.
dc.language.isonob
dc.relation.urihttps://jased.net/index.php/jased/article/view/1052
dc.titlePerspektiver på kropp i kroppsøvingsfaget i skolen og i faglærerutdanningen i kroppsøving.
dc.typePeer reviewed
dc.typeJournal article
dc.description.versionpublishedVersion
dc.source.pagenumber154-168
dc.source.journalJournal for Research in Arts and Sports Education
dc.identifier.doi10.23865/jased.v2.1052
dc.identifier.cristin1586283
cristin.unitcode209,4,4,0
cristin.unitnameIdrettshøgskolen Innlandet
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record