Show simple item record

dc.contributor.authorJenhaug, Line
dc.date.accessioned2019-03-20T12:50:31Z
dc.date.available2019-03-20T12:50:31Z
dc.date.created2018-03-15T13:04:43Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationTidsskrift for velferdsforskning. 2018, 21 (1), 39-58.nb_NO
dc.identifier.issn0809-2052
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2590856
dc.description.abstractDen norske velferdsstaten er under press, spesielt på grunn av den forestående eldrebølgen. I denne artikkelen analyseres Meld. St. nr. 29 (2012–2013) «Morgendagens omsorg», for å belyse hvilke forventninger myndighetene har til pårørende som samprodusenter av omsorgstjenestene. Som metodisk verktøy brukes Bacchis kritiske diskursanalytiske metode kalt «What’s the problem represented to be». Analysen viser at stortingsmeldingen benytter en ansvarsdiskurs og en motivasjonsdiskurs i omtale av samarbeidet med lite vektlegging på innflytelse i tjenesteutformingen. Dette viser en ønsket samproduksjon som harmoniserer forholdet mellom tjenestene og pårørende, og som ikke nødvendigvis vil bidra til økt verdiskaping for pårørende og brukerne av omsorgstjenester. Det diskuteres til slutt hvordan denne formen for samproduksjon med pårørende kan påvirke både pårørendes identitet og tjenestenes forventinger, spesielt til kvinner som pårørende, og at dette kan bidra til økt ulikhet mellom kjønn og i levekår.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.titleMyndighetenes forventninger til pårørende som samprodusenter i omsorgstjenesternb_NO
dc.typeJournal articlenb_NO
dc.typePeer reviewednb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.source.pagenumber39-58nb_NO
dc.source.volume21nb_NO
dc.source.journalTidsskrift for velferdsforskningnb_NO
dc.source.issue1nb_NO
dc.identifier.doi10.18261/issn.2464-3076-2018-01-03
dc.identifier.cristin1573126
cristin.unitcode209,4,5,0
cristin.unitnameInstitutt for sosialfag og veiledning
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal