Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorNæstad, Frode
dc.coverage.spatialEngerdal, Hedmarknb_NO
dc.date.accessioned2019-04-03T11:39:41Z
dc.date.available2019-04-03T11:39:41Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.isbn978-82-8380-092-0
dc.identifier.issn2535-5678
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2593155
dc.description.abstractVannet fra reguleringsmagasinet Hundsjøen overføres til Hyllsjøen, uten pålegg om slipp av minstevannføring i Hundsbekken. Hundsbekken karakteriseres derfor som en sterkt modifisert vannforekomst (SMVF). Formålet med undersøkelsen var å: - Klassifisere kvalitetselement fisk og virvelløse dyr (bunndyr) etter vannforskriften. - Undersøke tilgjengelig areal og bruk av Hundsbekken som gyteområde for fisk fra Engeren og Engeråa. Til tross for en svært tørr sommer ble det funnet en god bestand av årsyngel og eldre fisk i Hundsbekken. Dette viser at på tross av manglende minstevannføring fra Hundsjøen er det tilstrekkelig med resttilsig av vann til at fisk både kan overleve tørre somre og finne egnet overvintringshabitat. For kvalitetselement fisk klassifiseres Hundsbekken til svært god, datakvaliteten vurderes til middels til god. Bunndyrundersøkelsene er basert på en høstprøve på en stasjon, og møter ikke minstekravet til minimum en vår- og en høstprøve. Dette gir en økt usikkerhet særlig i forhold til den oppnådde indeksverdien til Forsuringsindeks 2. Datakvaliteten vurderes her til lav. For ASPT indeksen vurderes datakvaliteten til moderat. For kvalitetselement virvelløse dyr (bunndyr) klassifiseres Hundsbekken til god, datakvaliteten vurderes fra lav til moderat. Tilgjengelig areal for fisk fra Engeren og Engeråa er begrenset, og det ble funnet et potensielt vandringshinder (nedfallet tre) som begrenser tilgjengeligheten til de beste gyteområdene. Antall årsyngel var lavt, og det er sannsynligvis få fisk fra Engeren og Engeråa som i dag bruker Hundsbekken som gyte- og oppvekstområde. Vandringshinderet bør fjernes for å gjenopprette tilgangen til de bedre gyteområdene i øvre del av tilgjengelig område.nb_NO
dc.description.abstractEnglish: This study investigated salmonids and macroinvertebrates in the stream Hundsbekken in Engerdal, Hedmark. Data from electrofishing on five stations showed a healthy population of brown trout (Salmo trutta). This shows that the stream can maintain a population of trout during a dry summer. The macroinvertebrate sampling showed a high diversity for Plecotera and Trichoptera species, but only two species of Empheroptera were recorded. Hundsbekken is a tributary for the river Engeråa and the lake Engeren, and this study investigates its contribution as spawning- and nursery habitat. The available spawning area is small and few yearlings were recorded. A potential migration barrier was found, blocking the access to better spawning grounds in the upper part.nb_NO
dc.description.sponsorshipEidsiva ASnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHøgskolen i Innlandetnb_NO
dc.relation.ispartofseriesSkriftserien;14/2018
dc.subjectøkologisk tilstandnb_NO
dc.subjectHedmarknb_NO
dc.subjectSMVFnb_NO
dc.titleKlassifisering av Hundsbekken, Engerdal kommune: Kvalitetselement fisk og bunndyr, vannforskriftennb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.source.pagenumber18nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel