Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorArefjord, Susanne Marie
dc.date.accessioned2019-06-21T10:35:40Z
dc.date.available2019-06-21T10:35:40Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2601673
dc.description.abstractDenne forskningsoppgaven er skrevet ved masterstudiet i spesialpedagogikk ved Høgskolen i innlandet, avdeling Lillehammer. Det er en kvalitativ studie som baserer seg på semistrukturerte intervju med tre ansatte ved tre ulike høgskoler. Informantene jobber på barnehagelærerutdanningen og er knyttet til pedagogikkseksjonen. Intervjuene ble gjort på bakgrunn av at Kunnskapsdepartementet endret rammeplanene for lærerutdanningene, for å tydeliggjøre hva lærerstudentene og barnehagelærerstudentene skal kunne om vold og seksuelle overgrep. Forskrift om endring i forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning ble fastsatt av Kunnskapsdepartementet 15. mars 2016 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høgskoler (universitet- og høgskoleloven) § 3-2 annet ledd. Det ble gjort endringer i §2 punkt 6 om Læringsutbytte og i punkt 7 under ferdigheter. Forskriftene var gjeldende fra 1. august 2016. I dette forskningsprosjektet ønsker jeg å bidra til en større bevissthet omkring hva barnehagelærere trenger av kompetanse for å møte barn i vanskelige situasjoner, med bakgrunn i den endringen kunskapsdepartementet fastsatte i 2016. Det kan være vanskelig å forstå at de yngste barna kan utsettes for seksuelle overgrep, men fordi de er små er de både mer sårbare og i mindre stand til å si i fra, vise at de har det vondt eller forstå at det de opplever er et overgrep. Barn utsatt for seksuelle overgrep trenger voksne som er i stand til å se, forstå og tro på de signalene de viser. Barnehagelærere ser barn daglig over tid og har en helt unik mulighet til å fange opp barn som er i en vanskelig livssituasjon. Problemstillingen min ble derfor som følgende: Hvilken kompetanse har barnehagelærere behov for, i arbeidet med å avdekke seksuelle overgrep hos barn i førskolealder? Denne undersøkelsen gir mye informasjon om hva de ansatte på barnehagelærerutdanningen anser som viktig kompetanse i arbeidet med å avdekke seksuelt misbruk i førskolealder. Den viser at de i første omgang har mye tanker om hvor viktig dette tema er, og at de føler et stort ansvar som barnehagelærerutdannere. Prosjektet viser at det er mange temaer studentene bør kunne noe om. Det trekkes frem begrep som observasjon, sårbarhet, barns utvikling, samtaler med barn, kunnskap- og ferdighetstrening. Funn tyder på at denne kompetansen bør formidles for at læringen skal gi best utbytte for studentene.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHøgskolen i Innlandetnb_NO
dc.titleJakten på den sensitive barnehagelæreren – i arbeidet med å avdekke seksuelle overgrep i førskolealdernb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber101nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel