Show simple item record

dc.contributor.authorSand, Håkan
dc.contributor.authorMathisen, Karen Marie
dc.contributor.authorAusilio, Giorgia
dc.contributor.authorGicquel, Morgane
dc.contributor.authorWikenros, Camilla
dc.contributor.authorMånsson, Johan
dc.contributor.authorWallgren, Märtha
dc.contributor.authorEriksen, Ane
dc.contributor.authorWabakken, Petter
dc.contributor.authorZimmermann, Barbara
dc.date.accessioned2019-09-02T11:22:07Z
dc.date.available2019-09-02T11:22:07Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.isbn978-82-8380-087-6
dc.identifier.issn2535-5678
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2612010
dc.description.abstractStore rovdyr har nylig kommet tilbake til flere områder hvor de tidligere var utryddet, og dette har kastet nytt lys over deres potensielle effekter på biologisk mangfold og økosystemfunksjoner. Særlig effektene på lavere nivå i næringskjeden har fått mye oppmerksomhet. Store rovdyr kan påvirke vekst hos planter og biologisk mangfold, gjennom deres påvirkning på planteeteres tetthet og atferd (tri-trofiske kaskadeeffekter). Vi har undersøkt hypotesen om tri-trofiske kaskadeeffekter i det skandinaviske økosystemet, ved å fokusere på ulv, elg og planter som er viktige for elg, nemlig furu, og fire høyt selekterte løvtrær; rogn, osp, selje og eik (ROSE). Vi har belyst denne problemstillingen ved bruk av tre ulike datasett fra Norge og Sverige, hvor tetthet av elgmøkkhauger, beiteskader på furu, og tetthet av ROSE har blitt registrert over 1-13 år. Vi har fokusert på de seks fylkene i Sverige som har jevnlig forekomst av ulverevir, og områdene innenfor og like i nærheten av ulvesonen i Norge. Vi har analysert hvordan forekomst og tetthet av elg, beiteskader og tetthet av ROSE, varierer innenfor/utenfor ulverevir, og med antall år ulverevir har vært etablert i et område, i tillegg til en rekke andre miljøvariabler. Tetthet av elg og beiteskader viste enten ingen sammenheng med ulverevir, eller en svak økning innenfor ulverevir. Tetthet av ROSE viste oftest lavere tetthet innenfor ulverevir, men effekten var svak og varierte mellom datasett. Ulverevir forklarte generelt en veldig liten del av variasjonen i elgtetthet, beiteskader og ROSE. I stedet var hogstklasse, dekningsgrad av furu, bjørk og gran, avstand til eller tetthet av skogsbilveier, forekomst av gammelt elgbeite, høyde over havet og snødybde mye viktigere for å forklare variasjonen i elgtetthet, beite og ROSE. Vi fant heller ingen endring i habitatvalg hos elg, og dermed ingen støtte for en endring i atferd hos elg, avhengig av tilstedeværelse av ulv. Vi konkluderer med at våre resultater ikke gir støtte til hypotesen om at gjenkomst av ulv til Skandinavia fører til tri-trofiske kaskadeeffekter, med redusert beitetrykk på viktige plantearter. Våre resultat støtter ideen om at store rovdyr vil ha lavt potensiale for effekter på andre trofiske nivåer i områder med sterk menneskelig påvirkning, noe som er typisk for de områdene hvor store rovdyr nå kommer tilbake. Grunnen til dette er mest sannsynlig høyt jakttrykk på både rovdyr og byttedyr, og intensivt skogbruk og landbruk som gir grunnlag for høye byttedyrtettheter.nb_NO
dc.description.sponsorshipMiljødirektoratetnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHøgskolen i Innlandetnb_NO
dc.relation.ispartofseriesSkriftserien;25/2019
dc.subjectatferdnb_NO
dc.subjectCanis lupusnb_NO
dc.subjectAlces alcesnb_NO
dc.subjectbeitenb_NO
dc.subjectskogskadernb_NO
dc.subjectelgbeitenb_NO
dc.subjectbeitepressnb_NO
dc.subjectkaskadeeffekternb_NO
dc.subjecthabitatvalgnb_NO
dc.subjectROSnb_NO
dc.subjectfurunb_NO
dc.subjecttømmerproduksjonnb_NO
dc.titleKan forekomst av ulv redusere elgbeiteskader og øke tettheten av løvtrær? Utredning om ulv og elg del 4nb_NO
dc.title.alternativeKan förekomst av varg minska betesskador från älg och öka tätheten av lövträd? Utredning om varg och älg del 4nb_NO
dc.title.alternativeCan presence of wolves reduce moose browsing damages and increase density of deciduous species?nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.source.pagenumber70nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record