Show simple item record

dc.contributor.authorEngen, Cecilie
dc.date.accessioned2019-09-20T07:46:04Z
dc.date.available2019-09-20T07:46:04Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2617963
dc.description.abstractHensikten med denne oppgaven er å få økt kunnskap om hvordan ulike medier kan fremme eller hemme barns språkstimulering gjennom metoden samtalebasert lesing. Mediene jeg har valgt er den tradisjonelle bildeboka og bildebok-apper på nettbrett. Digitaliseringen av barns hverdag gir flere muligheter til å velge medium når en skal lese. Ved siden av den fysiske bildeboka har også nettbrett med sine e-bøker fått innpass i lesestunder i barnehager over hele landet. Dette gir flere pedagogiske muligheter, men foreløpig finnes det lite forskning som kan si noe om språkstimuleringen og dialogen i samtalebasert lesing blir annerledes når man bruker henholdsvis bildebøker og bildebok-apper. Temaet har jeg belyst gjennom en kvalitativ undersøkelse der jeg benyttet meg av individuelle kvalitative intervjuer. Informantene mine er to barnehagepedagoger med erfaring med bruk av begge mediene i samtalebasert lesing. Min teoretiske forankring er basert på litteratur og forskning om språkstimulering, herunder bruken av bildebok og nettbrett i samtalebasert lesing. Jeg har for det meste benyttet meg av forskningsartikler, men har også brukt ulike bøker som kilder. Gjennom litteraturen har jeg fått et innblikk i de ulike medienes positive og utfordrende sider. Studien viser at barnehagepedagogene har en sentral rolle for at lesestunden skal bli så god som mulig. Andre viktige momenter er barnas forhåndserfaringer og mediets affordans. Sentrale funn er at nettbrettet motiverer en annen gruppe barn til lesing og at affordansen i mediet oppleves i stor grad støttende. Imidlertid kan nettbrettet med sine teknologiske muligheter også virke forstyrrende, spesielt i stor gruppe eller for barn som er språksvake. Barnehagepedagogene må også vurdere hvilket medium som vil være best egnet for å støtte opp under språkstimuleringen for det enkelte barn og den enkelte situasjonen. Hvis barnehagepedagogene bruker mediets positive sider virker det som om at man er garantert en god lesestund. Jeg antar at det i tiden fremover vil komme spennende og berikende forskning om hvordan man kan utnytte potensialet til hvert av mediene til det fulle, der en også belyser utfordringene og fordelene, slik at språkstimuleringen i lesestunden blir så god som mulig.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHøgskolen i Innlandetnb_NO
dc.subjectspråkstimuleringnb_NO
dc.subjectsamtalebasert lesingnb_NO
dc.titleEt kvalitativt forskningsprosjekt av barnehagepedagogers erfaringer med nettbrett og bildebok i samtalebasert lesingnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber92nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record