Show simple item record

dc.contributor.authorHelberg, Hilde Tangen
dc.date.accessioned2019-09-20T07:50:37Z
dc.date.available2019-09-20T07:50:37Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2617966
dc.description.abstractBakgrunn for prosjektet er en kommunes pålegg om samarbeid mellom kommunens helsestasjon og barnehagene hvor formålet er at pedagogisk personell i barnehagene deler sin kunnskap om alle toåringer sine ferdigheter. Mer presist beskrevet skal bruk av «En kartlegging ved to-års alder» gi helsestasjonen den informasjonen om to-åringen de mener de trenger fra barnehagene, som vil bidra til å sikre god kvalitet på 2-års kontakten på helsestasjonen. Bruk av «En kartlegging ved to-års alder» har til hensikt å gi en dokumentasjon av enkeltbarn ut fra helse, språklige- og motoriske ferdigheter. Gjennom de siste ti til femten årene er bruk av standardiserte kartleggingsverktøy i barnehagene diskutert sett i lys av politiske og faglige argumenter som kan oppfattes med stridende interesser. Det som vekker min nysgjerrighet er denne kommunens pålegg om bruk av «En kartlegging ved to-årsalder» sett i lys av det Rammeplanen for barnehagen (KD 2017) sier om dokumentasjon. Rammeplan for barnehagen (KD 2017) sier at det skal dokumenters barns trivsel og allsidige utvikling når det er nødvendig for å gi et tilrettelagt tilbud til enkeltbarn. Hensikten med prosjektet er få en bredere forståelsesramme for barnehagelærernes holdninger, opplevelse og erfaringer med bruk av «En kartlegging ved to-års alder», da dette er et pålegg fra kommunen. For å kunne belyse barnehagelærernes bruk av «En kartlegging ved to-års alder» har prosjektet benyttet seg av kvalitative intervjuer som forskningsmetode. Åpne intervjuer vil gi grunnlag for ulike variasjoner og nyanser i barnehagelærernes forståelse av bruker av «En kartlegging ved to års-alder». Med en fenomenologisk og fortolkningsbasert tilnærming som tar utgangspunkt i subjektive holdninger og opplevelser, forsøker prosjektet å forstå den dypere meningen i barnehagelærernes erfaringer med bruk av «En kartlegging ved to års-alder». Ved å se delene i lys av helheten vil dette danne grunnlag for å belyse hvordan barnehaglærene tolker sin bruk av «En kartlegging ved to-års alder». Prosjektet avdekker at barnehagelærer bruker «En kartlegging ved to-års alder» motivert ut fra plikt relatert til forventninger og samarbeide med helsestasjonen. Det viktigst for respondentene med bruk av «En kartlegging ved to-års alder» er at barnehagen har et bredt grunnlag for å si noe om barns ferdigheter.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHøgskolen i Innlandetnb_NO
dc.titleSammen i dag, alene i morgen Om bruk av kartleggingsverktøy på småbarnsavdeling i barnehagen «Collaboration today, independently tomorrow” About assessment in kindergarten MASPE 2019nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber107nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record